Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.12.2022. 15:21
posjeta Domu
 
Ženska sekcija Židovske općine u Zagrebu je posjetila Dom Lavoslava Schwarza i odnijela darove povodom proslave praznika Hanuke.

Mala delegacija na čelu s agilnom predsjednicom Ženske sekcije Fanikom Zeit- Grgurić svećano je dočekana i  sa zahvalnošću primljena od članova koji se nalaze u Domu, V.d. direktorice Doma sestre Mateje, rabina Prelevića i dr. Krausa predsjednika općine.

Prigodni darovi su kupljeni od sredstava tombole iz Opatije 2022, kao što je uvijek bila tradicija da se doniraju Domu.

Osim toga bili su pripremljeni i paketi (s hranom i potrepštinama) za najugroženije obitelji u općini.

Ovako se u našu općinu, zahvaljujući Ženskoj sekciji , vratio običaj darivanja za Hanuku jer je Židovska općina ne smo vjerska nego i socijalna ustanova koja brine o svojim članovima.

Claims konferencija organizira i dostavlja sredstva koje Njemačka daje kao reparacije za preživjele i za ured sa socijalnim radnicama, koje odlično brinu o sve starijim i potrebitijim preživjelima.

Ali solidarnost, toplu riječ, mali darak, telefonski poziv i posjet, sućut i razumijevanje za probleme te druženje može pružiti samo prava židovska zajednica.