Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.12.2022. 21:08
Nova knjiga
 
N A I D A- M I C H A L  BR A ND L 

 OD U Z I M A N J E   
Ž I D O V S K E  I M O V I N E 
 U HR V A T S K O J :
 Z A GR E B  
K A O  S T UD I J A  S L U Č A J A

 APPR OPR I A T I O N  
O F  J E W I S H  PR OP E R T Y   I N 
CR O A T I A : Z A GR E B 
A S   A  C A S E  S T UD Y


Ovaj je rad nasušno potreban jer je autorica na jasan i razumljiv način, a bez ikakve ideološke pristranosti, istražila i predstavila velik i do danas u historiografiji neistražen problem oduzimanja židovske imovine u razdoblju od početka Drugoga svjetskog rata do poraća. 

Čitatelji u Hrvatskoj i u drugim zemljama jugoistočne Europe, ali i globalno, ovom knjigom dobit će prigodu da se ovim iznimnim uvidom obavijeste o jednoj od dugoročnih nepravdi, posljedici ne samo Holokausta u Hrvatskoj, već i revolucionarnog preuzimanja vlasti komunista u Jugoslaviji nakon Drugoga svjetskog rata. 

S obzirom na trajne pritiske koje međunarodna javnost vrši na Republiku Hrvatsku i potrebe da se vrati otuđena židovska (ali i ne samo židovska) imovina, ova će knjiga korisno poslužiti donositeljima odluka, ali i zainteresiranoj javnosti, predstavnicima medija, nevladinih udruga i pravnicima kako bi u svojemu budućem djelovanju bili sustavnije i točnije obaviješteni o problemu restitucije privatnog vlasništva vlasnicima u Hrvatskoj. 

Andrea Feldman*

ODUZIMANJE ŽIDOVSKE IMOVINEU HRVATSKOJ: ZAGREB KAO STUDIJA SLUČAJA
APPROPRIATION OF JEWISH PROPERTY IN CROATIA: ZAGREB AS A CASE STUDY


www.leykam-international.hr | 249,00 kn / 33,00 € | 
ISBN 978-953-340-146-1