Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.1.2023. 9:58
Austria
 
Oskar Deutsch has been re-elected as President of the Jewish Community Vienna (IKG).

At the constitutive meeting of the cultural board of the IKG, Deutsch who has been in office since 2012, received 22 out of 23 votes. 

Michael Galibov and Claudia Prutscher were elected Vice-Presidents. Prutscher, who had previously served as vice-president, ran for the IKG election on Deutsch’s ATID, Galibov list for the Association of Bukharan Jews.

The newly constituted cultural board was elected in November 2022. The ATID list was able to keep its eight mandates in the 24-strong body.

The Sephardim-Bukharian Jews (VBJ) were the second strongest group with seven seats.

prijevod 

Oskar Deutsch ponovno je izabran za predsjednika Židovske zajednice Beč (IKG).

Na konstituirajućoj sjednici Kulturnog odbora IKG-a, Deutsch koji je na toj dužnosti od 2012. godine, dobio je 22 od 23 glasa. Za potpredsjednike su izabrani Michael Galibov i Claudia Prutscher.

Prutscher, koji je prethodno bio potpredsjednik, kandidirao se za izbore IKG-a na Deutschovoj listi ATID, Galibov za Udrugu buharskih Židova.

Novokonstituirani kulturni odbor izabran je u studenom 2022. Lista ATID-a uspjela je zadržati svojih osam mandata u tijelu od 24 člana. Sefardsko-buharski Židovi (VBJ) bili su druga najjača skupina sa sedam mjesta.