Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.1.2023. 21:58
Hrvatska
 

Prenosimo sa European Jewish congress


Croatia adopt the IHRA working definition of antisemitism

The Croatian government adopted the legally non-binding working definition of antisemitism, the definition of Holocaust denial and distortion, and the definition of anti-Romani racism and discrimination of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Croatia will preside over International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in 2023 and 2024, so the government has established a National Coordination Body for the presidency over IHRA.

IHRA was established in 1998 to strengthen and promote Holocaust education, remembrance and research. It consists of 35 member states and 10 observer states, and Croatia joined the Alliance in 2005.

Ahead of the Croatian presidency of the IHRA, and contemporary challenges in opposing the distortion of the truth about the Holocaust and the suppression of antisemitism and anti-Roma racism, the government has established a National Coordination Body of the IHRA Presidency and the Secretariat of the IHRA Presidency.  

Prijevod 

Hrvatska Vlada je  usvojila je (pravno neobvezujuću) radnu definiciju antisemitizma, definiciju negiranja i iskrivljavanja holokausta te definiciju anti-romskog rasizma i diskriminacije Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust (IHRA).

Hrvatska će 2023. i 2024. godine predsjedati Međunarodnim savezom sjećanja na holokaust (IHRA), pa je Vlada osnovala Nacionalno koordinacijsko tijelo za predsjedanje IHRA-om.

IHRA je osnovana 1998. kako bi ojačala i promicala obrazovanje, sjećanje i istraživanje holokausta. Sastoji se od 35 država članica i 10 država promatrača, a Hrvatska je Savezu pristupila 2005. godine.

Uoči hrvatskog predsjedanja IHRA-om i suvremenih izazova u suprotstavljanju iskrivljavanju istine o holokaustu i suzbijanju antisemitizma i anti-romskog rasizma, Vlada je osnovala Nacionalno koordinacijsko tijelo Predsjedništva IHRA-e i Tajništvo Predsjedništva IHRA-e