Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.3.2023. 19:23
konkurs
 
Primili smo molbu da ovaj poziv objavimo na našoj WEB stranici

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E
67. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom, za 2023. godinu


Iz oblasti:
1) KNjIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)
2) NAUČNI RAD
3) MEMOARI I HRONIKE


Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust 2023.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2023.

Radove slati na adresu:

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
/ za Nagradni konkurs /
Kneginje Ljubice 14, POB 30
11000 BEOGRAD
SRBIJA