Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.7.2010. 18:47
Korijeni Anti-Semitizma
 

Na Web-u www.Aish.com našli smo veliki članak sa starom temom - antisemitizmom.

Članak je napisala Sara Yoheved Rigler pod naslovom "The spiritual Roots of Anti-Semitism" -why the World hates the Jews, and what we can do to respond (zašto svijet mrzi Židove i što možemo dati kao dgovor).

Iako se ne slažemo sa svim postavkama, a osobito zaključkom članka, on je ipak interesantan jer nam daje pregled najnovijih istraživanja o anti-semitizmu i  seminara "Why the Jews? ( Zašto Židovi?)

Prema nekim novim ispitivanjima 59% Europejaca označava Izrael kao primarnu opasnost za svjetski mir, a anketa u Italiji  daje 17% odgovora da Izrael treba prestati postojati, a 22% smatra da talijanski Židovi " nisu pravi Talijani".

Prema seminaru "Why the Jews?" postoji nekoliko izrazitih paradoksa:
- Židovi se omraženi jer su lijeni i inferiorna rasa - ali  ih se  mrzi  i zato jer dominiraju ekonomijom  i preuzimaju svijet.
- Židove mrze jer su kapitalistički eksploatatori - ali i  zato jer su socijalisti i komunisti
- Židovi su omraženi zbog svog mentaliteta  "izabraniog naroda"- ali i zbog  podaničkog inferiornog kompleksa.

Autor dodaje još i najnoviji uzrok anti-semitizma: - Židovi su omraženi jer nisu 2000 godina imali svoju vlastitu državu - a sada ih mrze zato jer je imaju.

Natan Sharansky u svom "epskom" članku ("Commentary") prati anti-semitizam od antičkog Rima do modernog anti-cionizma.

Njegova je teorija:  korijen anti- semitizma  je u odbacivanju dominantne religije/ morala/običaja koji vladaju u  okolnom društvu...

Dalje čitajte  članak u prilogu.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakdoc64 Kb