Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.4.2023. 0:17
VIJESTI
 
PRENOSIMO SA STRANICE EUROPSKOG ŽIDOVSKOG KONGRESA

CROATIA April 19, 2023

Ognjen Kraus: “Holocaust denial is going unpunished in the country and Jewish graves are being obliterated”

President of the Coordinating Committee of Jewish Communities in Croatia Ognjen Kraus said that Holocaust denial is going unpunished in the country and Jewish graves are being obliterated at a Yom Hashoah ceremony at Zagreb’s Mirogoj cemetery.

“In the general public, but also in the educational system, denial of the Holocaust is happening and not only remains unsanctioned, but such people are elected to the highest positions, even to the position of [university] dean,” Kraus said. He added that more than 3,500 Jews’ remains have been recently exhumed at the Mirogoj cemetery under regulations that stipulate that if the fees for a burial plot are not paid for ten years, it can be exhumed.“We are witnessing culturocide and we are waiting to disappear,” he said.

During the ceremony organised by the Jewish Community of Zagreb, candles were lit and wreaths were laid in front of a sculpture of Moses at the cemetery.

Kraus noted in his speech that 35,000 Jews, 80 per cent of Croatia’s Jewish population, were killed by the Ustasa regime in the Nazi-allied Independent State of Croatia from 1941 to 1945.

He said the Jewish community is demanding sanctions for Holocaust denial and welcomed amendments to Croatia’s Law on Misdemeanours increasing fines for displaying symbols that incite hatred from 700 to 4,000 euros. He also said that he hoped that the Croatian Football Association will implement its commitment to stop matches if there are incidents of discrimination, racism or antisemitism.

prijevod 

Predsjednik Koordinacijskog odbora židovskih općina u Hrvatskoj Ognjen Kraus je rekao na svečanosti Jom Hašoa na zagrebačkom groblju Mirogoj.
da negiranje holokausta u zemlji prolazi nekažnjeno, a židovski grobovi se  iskapaju.

“U široj javnosti, ali i u obrazovnom sustavu, događa se negiranje holokausta s i ne samo da ostaje nesankcionirano, nego se takvi ljudi biraju na najviše položaje, čak i na mjesto dekana [sveučilišta]”, rekao je Kraus.

Dodao je kako je nedavno na groblju Mirogoj ekshumirano više od 3500 posmrtnih ostataka Židova prema propisima koji nalažu da se grobno mjesto može ekshumirati ako se deset godina ne plaća naknada.

“Svjedoci smo kulturocida i čekamo da "nestanemo”, rekao je.

Tijekom svečanosti koju je organizirala Židovska općina Zagreb, zapaljene su svijeće i položeni vijenci ispred skulpture Mojsija na groblju.

Kraus je u svom govoru istaknuo da je ustaški režim u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine ubio 35.000 Židova, 80 posto židovskog stanovništva Hrvatske.

Kraus je također rekao  da Židovska zajednica traži sankcije za negiranje holokausta te je pozdravio izmjene hrvatskog Zakona o prekršajima kojima se kazne za isticanje simbola koji potiču na mržnju povećavaju sa 700 na 4000 eura.

Rekao je i kako se nada da će Hrvatski nogometni savez ispuniti svoju obvezu prekidanja utakmica ako dođe do incidenata diskriminacije, rasizma ili antisemitizma.