Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.5.2023. 10:41
izrael
 

The government agreed to commemorate non-Israeli Jewish victims who lose their lives in antisemitic acts worldwide. The decision came during the weekly Cabinet meeting, and it will seek to recognize the moral obligation of the state to commemorate the victims of hostile acts who are not Israeli citizens but were killed because of their Jewish identity.

According to the proposal submitted by Diaspora Affairs Minister Amichai Chikli, a joint committee will be established, and its purpose will be to formulate within four months recommendations for the perpetual commemoration of Jews who were murdered because of their Judaism in antisemitic acts in the Diaspora.

“Acts of enmity often target us, both in our own country and beyond the sea,” Chikli said. “Recently, Lucy Dee and her two daughters, Rina and Maia, were murdered in the Jordan Valley for one reason only: For being Jewish and part of the people of Israel. This is also the sole reason behind the appalling and cruel murder of Sarah Halimi in Paris and the 11 worshippers in the synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania.”

“Recognizing victims of antisemitism as part of hostile acts is an important and necessary step, a step that fulfills the state’s commitment under the Nation-State Law, which says that the state shall take action to ensure the security of Jewish people and its distressed and captive citizens due to their Judaism or citizenship.”

Prijevod

Vlada je pristala komemorirati ne-izraelske židovske žrtve koje su izgubile živote u antisemitskim djelima diljem svijeta.
Odluka je donesena tijekom tjedne sjednice vlade, a nastojat će priznati moralnu obvezu države da komemorira žrtve neprijateljskih akcija  koje nisu izraelski građani, ali su ubijene zbog svog židovskog identiteta.

Prema prijedlogu ministra za dijasporu Amichaija Chiklija, bit će osnovano zajedničko povjerenstvo, čija će svrha biti da u roku od četiri mjeseca formulira preporuke za trajnu komemoraciju Židovima koji su zbog svog judaizma ubijeni u antisemitskim djelima u dijaspori.

" Mi smo često meta neprijateljskog djelovanja, kako u našoj vlastitoj zemlji tako i izvan nje", rekao je Chikli. “Nedavno su Lucy Dee i njezine dvije kćeri, Rina i Maia, ubijene u Jordanskoj dolini samo iz jednog razloga: zato što su Židovke i dio izraelskog naroda. To je ujedno i jedini razlog užasnog i okrutnog ubojstva Sarah Halimi u Parizu i 11 vjernika u sinagogi u Pittsburghu, Pennsylvania.”

“Prepoznavanje žrtava antisemitizma kao žrtve  neprijateljskog djelovanja   važan je i nužan korak, korak koji ispunjava obvezu države prema Zakonu o nacionalnoj državi, koji kaže da će država poduzeti mjere kako bi osigurala sigurnost židovskog naroda i njegovih unesrećenih i zarobljenih građana zbog  judaizma ili državljanstva.”