Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.5.2023. 11:35
Lamed
 
Izašao je novi broj lista "Lamed"  kojeg uređuje Ivan Ninić u Izraelu.
Ovo je već 16 godina kako  redovno, na internetu,  izlazi ovaj časopis nazvan "List za radoznale" s izvanrednim i kvalitetnim prilozima pažljivo odabranim i aktualnim. Sadržaj se razlikuje od nekih časopisa kojeg u našem "okruženju" publiciraju  židovske zajednice i koji su mješavina zakašnjelih  reportaža sa komemoracija i druženja i  prijevoda  iz stranih časopisa, katkada samo da bi dopunili sadržaj.  
 

U ovom broju

Džonatan Saks: Judaizam i politika u  savremenom svetu

Predrag Finci: O negativnoj osobi

Martin Buber (izabrao): Ekstatičke ispovesti

Masha Gessen: Ubistvo Darje Dugine

Ricardo Klement: Eichmann u Buenos Airesu

Klaus Hübner: Kafka, Konecny i drugi

Knut Hamsun: Victoria

Zoran Pejašinović: Teo, srećan 100. Rođendan

Anđelka Cvijić: Velimir Visković

Aron Albahari: Kanaan- Erec Izrael- Judeja[1]Sveta zemlja- Palestina- Cion- Izrael

Ivo Goldštajn: Biografija