Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.6.2023. 10:03
Lamed
 


Izašao je novi broj Lameda, časopisa kojeg uređuje Ivan Ninić u Izraelu , uvijek s odabranim i kvalitetnim prilozima.

Lamed
List za radoznale
Izabrao i priredio Ivan L Ninić
Godina 16 Broj 6 Jun 2023

U ovom broju:

Karneval romana Jovica Aćin

  • U spomen saputniku, 
  • Patnja, 
  • Ako me izdaš, 
  • Naša istorija svile, 
  • Pisanje i izgnanstvo, 
  • Naš čovek u svetu
Tatjana Nježić: Kad nema smisla 
ima svega drugog

Gordana Nonin: Čitanja Kafke mi j
priuštilo mnoga zadovoljstva