Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.6.2023. 8:04
ženska sekcija
 
Prenosimo sa WEB stranice ŽOZ-a

Na čajanki Ženske sekcije održanoj 18.5.2023. dogovorili smo sljedeće aktivnosti:

1. Dana 1.6.2023. u 12 h posjet izložbi Otona Ivekovića u Klovićevim dvorima. Sastanak ispred ulaza u Klovićeve dvore nešto prije 12 h. Vodi Zlatica Sučić.

2. Svakog utorka od 11 h do 12 h, hodat ćemo parkom Maksimir. Poželjni štapovi za nordijsko hodanje (nije obavezno). Sastanak na ulazu u Maksimir. Dolazak po želji, bez najave! U slučaju lošeg vremena ne dolazimo!

3. Neobavezna druženja uz kavu u klubu, prebacuju se u ponedjeljak prije podne.

4. Sljedeća čajanka ŽS održat će se 15.6.2023. u 16.30 h.

Odbor ŽS ŽOZ

Ovo je još jedna nova  aktivnost ženske sekcije koja postaje jedna od najaktivnijih organizacija u Židovskoj općini. Ne samo da je realizirala aktivnosti koje je bivša predsjednica Fanika Zeit- Grgurić planirala zajedno s Židovskom općinom  već je  spajanjem sa (Senior) Klubom otvorila mogućnost sudjelovanja i  onih koji nisu članovi Ženske sekcije.

To je sada osobito važno jer dolazi do smjene generacija u Općini. Najstarija generacija , a to su mahom Holokaust preživjeli, je sve manja (mortalitet) i sve izoliranija (zdravstveni problemi). Iako su osigurani fondovima Claimsa i zalaganjem socijalnih radnica, nisu u mogućnosti pratiti sve ambiciozne planove Ženske sekcije ali i drugih organizacija koje su pojačale  svoje aktivnosti.

"Srednja generacija",  koja dolazi u zasluženu mirovinu, bila je zbog pravila Claimsa izostavljena od mnogih materijalnih i organizacijskih pogodnosti  za preživjele žrtve holokausta i potrebno je  sada otvoriti nove  mogućnosti za njeno aktivno uključivanje u programe općine, uz očuvanje međugeneracijske suradnje i solidarnosti.