Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

17.6.2023. 8:33
Češka Republika
 
Rezultati analize u 2022 godini pokazuju zabrinjavajuće pojave netrpeljivosti koje se šire putem društvenih mreža i interneta.

The Federation of Jewish Communities in the Czech Republic (FJC) recorded 2.277 anti-Semitic incidents in 2022.Compared to year 2021, in which 1,128 anti-Semitic incidents were recorded, this trend can be labelled as dramatic. 97 % of all manifestations of antisemitism originated in the virtual environment. Apart from articles, graphic materials, anonymous comments and discussion posts, it concerned especially social networks, where over 74 % of all online incidents were recorded.

From the analysis of the attacks of motivated prejudicial hatred recorded so far, it clearly follows that the internet and virtual communication platforms in particular play the dominant role in the radicalisation process of individuals and groups, and at the same time facilitate the planning and preparation of violent crimes.   

More than one third of the total number of incidents, which the FJC analysed in 2022, originated in the ideological positions of the far right. 

prijevod:

Federacija židovskih zajednica u Češkoj Republici (FJC) zabilježila je 2.277 antisemitskih incidenata u 2022. godini. U usporedbi s 2021. godinom, u kojoj je zabilježeno 1.128 antisemitskih incidenata, ovaj se trend može označiti dramatičnim.

 97 % svih manifestacija antisemitizma nastalo je u virtualnom okruženju. Osim članaka, slikovitih materijala, anonimnih komentara i rasprava, to se posebno odnosilo na društvene mreže, gdje je zabilježeno preko 74 % svih online incidenata.

Iz analize do sada zabilježenih napada motivirane predrasudnom mržnjom jasno proizlazi da internet i virtualne komunikacijske platforme imaju dominantnu ulogu u procesu radikalizacije pojedinaca i skupina, a ujedno olakšavaju planiranje i pripremu napada nasilnih zločina.

Više od jedne trećine ukupnog broja incidenata, koje je FJC analizirao 2022., proizašlo je iz ideoloških pozicija krajnje desnice.