Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.7.2023. 10:43
Australija
 


T he Australian federal government will introduce legislation criminalising public displays of key Nazi symbols and banning trade in memorabilia featuring them.

Attorney-General Mark Dreyfus stated, “There is no place in Australia for symbols that glorify the horrors of the Holocaust, and there is no place for those who seek to profit from the trade in these evil symbols or use them to promote their hatred.”

The bans, carrying penalties of up to 12 months’ imprisonment, outlaw displays of flags, armbands, T-shirts and insignias and online use of these symbols. Exemptions apply for artistic and academic usage.

The legislation “is a product of careful consideration and consultation, including with law enforcement and with those targeted by this hatred”, said Dreyfus.

The federal law will include online posting of symbols due to the federal government having power “to make legislation dealing with online activity”, he said. And it will ban trade in items bearing the symbols, “because the Commonwealth has power over import and export.”

Asked why the bill specifies only the Hakenkreuz and SS symbols, Dreyfus said, “They are the most widely recognised … You create uncertainty in the law if you don’t specify particular symbols.” But he emphasised the bill “should be viewed as a start rather than the end of a process”.

The legislation does not deal with Nazi salutes, as “state and territory criminal law is the best place to deal with what is essentially street activity”, he said.

prijevod 

Australska savezna vlada uvest će zakon kojim se kriminalizira javno izlaganje  nacističkih simbola i zabranjuje trgovina suvenirima s njima.

Glavni državni odvjetnik Mark Dreyfus izjavio je: “U Australiji nema mjesta za simbole koji veličaju užase holokausta, i nema mjesta za one koji žele profitirati od trgovine ovim zlim simbolima ili ih koriste za promicanje svoje mržnje. ”

Zabrane, koje nose kazne do 12 mjeseci zatvora, zabranjuju isticanje zastava, traka, majica i obilježja te korištenje ovih simbola na internetu. Izuzeća vrijede za umjetničku i akademsku uporabu.

Zakoni su  "proizvod pažljivog razmatranja i konzultacija, uključujući s policijom i onima koji su na meti ove mržnje", rekao je Dreyfus.

Savezni zakon će uključivati i simbole koji s stavljaju  online jer savezna vlada ima ovlasti "donositi zakone koji se bave internetskim aktivnostima", rekao je. Zabranit će trgovinu predmetima koji nose te simbole, "jer Commonwealth ima ovlast  nad uvozom i izvozom".

Upitan zašto prijedlog zakona navodi samo simbole Hakenkreuza i        SS-a, Dreyfus je rekao: "Oni su najpriznatiji ... No, naglasio je kako se nacrt zakona "treba promatrati kao početak, a ne kao kraj procesa".

Zakon se ne bavi nacističkim pozdravima jer je "državni i teritorijalni kazneni zakon najbolje mjesto za rješavanje onoga što je u biti ulična aktivnost", rekao je.