Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.7.2023. 9:14
Latvija
 

A commemorative ceremony was held in Riga by the Council of Jewish Communities of Latvia to observe the country’s Holocaust Memorial Day, and it was attended by prominent figures from Latvia’s highest public authorities.  The event marked a significant anniversary, symbolizing the start of the Holocaust in Latvia when the Nazis set fire to the Great Choral Synagogue of Riga in 1941.

One of the highlights of the ceremony was the presence of Margers Vestermanis, a local Holocaust survivor and historian. His firsthand account of surviving the Riga ghetto and enduring multiple concentration camps added a deeply meaningful aspect to the occasion.

Prijevod 

Vijeće židovskih zajednica Latvije održalo je komemorativnu ceremoniju u Rigi povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve holokausta u zemlji, a nazočile su joj istaknute osobe iz najviših javnih vlasti Latvije.  Događaj je obilježio značajnu obljetnicu, simbolizirajući početak holokausta u Latviji kada su nacisti zapalili Veliku  sinagogu u Rigi 1941. godine.

Jedan od vrhunaca ceremonije bila je prisutnost MargersaVestermanisa, lokalnog preživjelog holokausta i povjesničara. Njegov izvještaj iz prve ruke o preživljavanju geta u Rigi i   koncentracijskih logora dao je značajan doprinos komemoraciji.