Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.7.2023. 9:23
Engleska
 

Jewish communities are a “gift” to the countries in which they live, the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, has said.

“There is no question that a country with a large Jewish community will be a better country. It will flourish in almost any area you care to name,” the archbishop told a synagogue in London.  Addressing the irrationality of antisemitism, he asked why Jewish communities were “seen as a problem, not as a gift.”  The most senior bishop of the Anglican Church was in conversation with the historian Simon Sebag Montefiore in an interfaith event.

more news

A man who survived the Holocaust has been honoured by the King for his work educating schoolchildren about the atrocity. Icek Jankel Alterman, 95, survived concentration camps and a Nazi death march as a child before being liberated by Russian forces on 9 May 1945. He  receive the British Empire Medal (BEM).

Mr Alterman lost both of his parents in the Holocaust and came over to the UK with more than 700 Jewish orphans. He settled in Manchester and eventually had a successful career as a jeweller, before retiring in his 70s. He said he decided on his 90th birthday to speak out because so many other survivors were had since died or were no longer able to for mental or physical reasons. He has since given talks to more than 8,000 people across North-West England, the majority of whom were young people.

Prijevod

Židovske zajednice su "dar" zemljama u kojima žive, rekao je nadbiskup Canterburyja Justin Welby. "Nema sumnje da će zemlja s velikom židovskom zajednicom biti bolja zemlja. Procvjetat će u gotovo svakom području kojeg imenujete.", rekao je nadbiskup u  sinagogi u Londonu.

Govoreći o iracionalnosti antisemitizma, upitao je zašto se židovske zajednice "smatraju problemom, a ne darom".
Najviši biskup Anglikanske crkve razgovarao je s povjesničarom Simonom Sebagom Montefioreom prilikom  međuvjerskog susreta. 

još vijesti  


Kralj je odao počast čovjeku koji je preživio holokaust i odlikovao ga  medaljom  Britanskog carstva (BEM).   za  rad na obrazovanju školske djece o zločinu Holokausta..

Icek Jankel Alterman (95) preživio je koncentracijske logore i nacistički marš smrti kao dijete prije nego što su ga oslobodile ruske snage 9. svibnja 1945.

G. Alterman je izgubio oba roditelja u holokaustu i došao u Veliku Britaniju s više od 700 židovskih siročadi.  Nastanio se u Manchesteru i imao uspješnu karijeru draguljara, prije nego što se povukao u 70-ima.

Rekao je da je na svoj 90. rođendan odlučio progovoriti jer  su mnogi drugi preživjeli u međuvremenu umrli ili više nisu  u mogućnosti iz mentalnih ili fizičkih razloga.  Od tada je razgovarao s više od 8.000 ljudi diljem sjeverozapadne Engleske, od kojih su većina bili mladi ljudi.