Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.8.2023. 8:36
Lamed
 

Izašao je novi broj  Lameda -

Lista  za radoznale ,  s veoma zanimljivim 

temama koje je izabrao i priredio Ivan L. Ninić u 

Izraelu. 

No ovaj list,  koji izlazi redovito već 16 godina,  
je mnogo više od "lista za radoznale" i  
moglo bi se kazati da djelomice  popunjava 
nedostatke židovske  štampe na području 
nekadašnje Jugoslavije koja je postala 
rascjepkana, okrenuta lokalnim problemima 
i dominantnoj temi sjećanja i  komemoriranja  holokausta.  ________________________________________________________________________ 


Sadržaj: 
 • Dejvid Haris: Izrael i arapsko-izraelski sukob 
 • Zoran Maksimović: Jevreji u pozorišnom 
 • životu Vojvodine 
 • Ana Stjelja: U zagrljaju Cvetajeve 90 
 • godina od smrti Sofije Parnok 
 • Miljenko Jergović: Izlet u Rusiju 
 • Jelena Jorgačević: Beg u stvarnost ili 
 • U pisanju nema kompromisa 
 • Ivo Goldstein: Povijesni revizionizam
 •  i neoustaštvo, Hrvatska 1989-2022. 
 • Vojislava Radovanović: Život u senci istorije 
 • Predrag Finci: Na vijest o smrti 
 • David Albahari: Tere