Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.9.2023. 17:16
Lamed
 
Izašao je novi broj časopisa Lamed, za listopad 2023, kojeg u Izraelu izdaje Ivan Ninić, i to već 16 godina sa izvrsnim prilozima,recenzijama, raspravama i  slikama 

U ovom broju
  •  Milica Stojković: Slučaj mitskog traktata
  •  Žofroa Vale: Pošast vere 
  •  Ivan Ivanji: Druženje sa smrću 
  •  Jelena Jorgačević: Beg u stvarnost 
  •  Saša Ilić & Slobodan Georgijev: Između buke i besa 
  •  Tatjana Nježić: Čovek uvek može braniti pravo na   sopstveni život…
  •  Slobodanka Vladiv- Glover: Potisnuta prošlost u romanu   Mamac Davida Albaharija