Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.8.2010. 8:04
Poruka predsjednika EUAS - European Association of Holocaust Survivors
 

                                            President's Message
Dear friends,

Our association is moving forward and getting more and more stronger, thanks to the hard work of our secretary Dr. Melita Svob. She is doing her best to bring together under the umbrella of our Association all Jewish Survivor Group in the former Yugoslav Republics. Now we may welcome in our family the Survivors of the "Jewish Community" in Belgrade, Serbia.

Since the summer of 2009 we have our own website. I am exceedingly grateful to the two volunteers who have helped us to establish this site.

Our organization exists since the spring of 2001 when we started the European Association of Jewish Survivors of the Holocaust, in Prague.

The reason for establishing the European Association is simple. We used to attend gatherings of the World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust in the United States.

During the 2005 Amsterdam Conference my predecessor, Dr. Peter Volko from Bratislawa, Slowakia, suggested that we hold an annual conference in Europe. This would enable more Europeans to attend.

The 2005 Amsterdam Conference was a big success where more than 750 survivors from all over Europe and Israel, met.

Our last conference, in Zagreb, Croatia, in 2008 was well attended by more than 150 people. Here we saw a large number of Survivors from East Europe and the former Yugoslav Republics. Thanks to our friends in Zagreb, headed by Dr. Melita Svob, we could listen to very interesting speakers.

In the last 2 years we have accomplished a lot. Most important is that we managed to persuade the Claims Conference to match the Article 2 pensions for West-and East European Survivors.

Moreover, we were invited in July 2009 to attend the Board of Directors meetings of the Claims Conference and had discussions with important Board members.

Our work is not done yet, there are many needy survivors, especially in East- and Central Europe. For those Survivors who need assistance or help in any way we shall be there.

Our legacy must be kept alive, our stories must be told and be recorded and very important, anti-Semitism must be countered.
We shall reach out and do our very best for those who need us.

Max Arpels Lezer

                         slobodni prijevod

                         Poruka predsjednika

Dragi prijatelji

Naša organizacija naoreduje i postaje sve jača, zahvaljujući napornom radu  naše sekretarice dr. Melite švob.Ona je načinila sve da bi dovela pod našu zajedničku organizaciju i sve osobr koje su preživjele Holokaust iz bivših jugoslavenskih republika.Sada možemo poželjeti dobrodošlicu u našu organizaciju  židovsku organizaciju iz Beograda, Srbija (Jewish community in Belgrade, Srbija).

Od ljeta 2009 imamo svoju  vlastitu WEB stranicu i ja sam veoma zahvalan dvojici volontera koji su nam pomogli da je napravimo.

Naša organizacija opostoji od proljeća 2001 kada je ustanovljena European Association of Jewish Survivors of the Holocaust u Pragu. 

Razlog zašto smo ustanovili EUAS je jednostavan. Mi smo obično  učestvovali na  konferencijama Svjetske organizacije- World Federation of Jewish Child survivors of the Holocaust, u USA.

U toku konferencije u Amsterdamu 2005, moj predhodnik dr. Petar Volko iz Bratislave u Slovačkoj sugerirao je da bi trebali održavati godišnje konferencije u Evropi jer će  tada  konferencijama prisustvovati više članova iz Evrope.

Na konferenciji 2005. u Amsterdamu bio je veliki uspjeh jer se sastalo više od 750 preživjelih iz cijele Evrope i Izraela.

Naša posljednja konferencija u Zagrebu, Hrvatska u 2008. bila je dobro posjećena sa preko 150 učesnika. Zu so vidjeli veliki broj preživjelih iz Istočne Evbrope i bivših republika Jugoslavije.  Zahvaljujući našim prijateljima u Zagrebu, predvođenim dr. Melitom Švob, mi smo mogli čuti vrlo interesantne govornike.

U posljednje dvije godine mi smo mnogo postigli. Najvađnije je da smo uspjeli uvjeriti Claims konferenciju da izjednači penzije u Zapadnoj i Istočnij Evropi. što više mi smo pozvani u srpnju 2009 da sudjelujemo na sastanku Odbora direktora Claims konferencije i imali  diskusije s vrlo važnim članovima odbora.

Naš rad još nije završen, ima još mnogo potreba  preživjelih, osobito u Istočnij i Centralnoj Evropi. Za te preživjele koji trebaju bilo kakvu asistenciju ili pomoć ,mi trebamo biti s njima.

Naša misija  treba živjeti, naše  se "priče"  trebaju  ispričati i zabilježiti i  treba dati im važnost, a trebamo se boriti protiv anti-semitizma.

Mi ćemo to postići i učiniti sve za one koji nas trebaju.

Max Arpels Lezer