Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.12.2023. 7:51
putovanja
 
Israel raises threat level against travel to 80 countries due to Gaza war

“We can’t say don’t go, what we can say is that Israelis should weigh where they go,” an NSC official said.


Izrael podiže razinu prijetnje za putovanja u 80 zemalja zbog rata u Gazi

 "Ne možemo reći da ne idemo, ono što možemo reći je da bi Izraelci trebali odvagnuti kamo idu", rekao je dužnosnik NSC-a.