Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.12.2023. 8:01
ČASOPIS
 
IZAŠAO JE NOVI BROJ ČASOPISA
 
Glasnik B’nai B’rith
Časopis za židovsku kulturu, civilizaciju i povijest.
Godina 8, broj 32, Zagreb, studeni 2023. I

THE VOICE of B’nai B’rith 

TEMA BROJA:
PREKO GRANICE - DAVID ALBAHARI

SADRŽAJ

 

   Riječ urednice: uz trideset drugi broj Glasnika B’nai B’rith

    

Marinko Plazibat: Preko granice vremena i prostora: 

razgovor  s   Davidom Albaharijem  

Aron Albahari: Mojih pet “upoznavanja” Davida Albaharija

  Biljana Majnik ex Papo : Sjećanje na Davida Albaharija      

(1948. – 2023.

Ashley Garret : Startup ljeto u Izraelu: Međunarodni transdisciplinarni  inovacijski program 

Paula Rem : O Obećanoj zemlji i prikazu Holokausta u popularnim   medijima: Sukkot- Osijek

  Zlata Živaković-Kerže: Židovske čitaonice u međuratnom Osijeku

Darko Fischer : Izložba slika Petera Weisza

P aula Rem : Sreća je u destinaciji: Rosh HaShanah 5784.