Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.1.2024. 9:51
Koliko još ima živih osoba koje su preživjele Holokaust
 
  prenosimo European Jewish Congress
Some 79 years after the genocide against global Jewry ended, there are 245,000 Jewish Holocaust survivors still alive as of August 2023, according to the Conference on Jewish Material Claims Against Germany in a report published on January 23 under the title Global Demographic Report on Jewish Holocaust Survivors


Nakon 79 godina od završetka genocida nad svjetskim Židovima, 245.000 Židova koji su preživjeli holokaust još uvijek je živo od kolovoza 2023., navodi CLAIMS  KONFERENCIJA u izvješću objavljenom 23. siječnja pod naslovom "Globalno demografsko izvješće o holokaustu Preživjeli"

Definicija 'preživjelih' napravljena je tako da uključuje ne samo europske Židove koji su bili prisiljeni živjeti u radnim logorima, koncentracijskim logorima ili getima, već i one koji su bili prisiljeni pobjeći ili živjeti u skrivanju – što uključuje židovske pojedince koji su bili progonjeni na sjeveru Afrike, u Alžiru, Libiji, Maroku i Tunisu.

Gideon Taylor, predsjednik Claims Conference, rekao je: “Podaci koje smo prikupili ne samo da nam govore koliko i gdje su preživjeli, oni jasno pokazuju da je većina preživjelih u razdoblju života u kojem  raste  njihova potreba za skrbi i uslugama. Sada je vrijeme da udvostručimo pažnju na ovu populaciju koja se smanjuje. Sada nas najviše trebaju.”