Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.8.2010. 17:38
JPR Institute for Jewish Policy Research - news
 

Sa stranice www.jpr.org.uk/news , u prilogu donosimo rezultate najnovijeg istraživanja Stevena M Cohena, vodećeg sociologa, istraživača američkih Židova.

From Jewish people to Jewish purpose: The new age of social innovation in American Jewish life and its implications for British Jewry

Cohen je istraživao aktivnosti mladih Židova ( 20-30 godina) u Americi.
Vrlo je interesantan rezultat o postojanju novih nezavisnih "minyanim" zajednica vođenih  od volontera uz zajednice koje su počeli osnivati rabini.
Također je značajan porast organizacija koje se bave socijalnim radom u židovskim zajednicama. Postoji također porast zanimanja za židovsku kulturu a osnovani su i magazini koji spajaju židovsku i nežidovsku kulturu na inovacijski i intrigantni način. Tome osobito doprinosi internet koji smanjuje troškove produkcije i distribucije. Cohen osobito naglašava značaj "Limmuda" kao  inicijativu za židovsku edukaciju u Britaniji, USA i ostalom židovskom svijetu.

Ova istraživanja demonstriraju, prema Cohenu, da su mladi ljudi odbacili Judaizam svojih starih...

dalje čitajte u originalnom članku.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakmht36 Kb