Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.4.2024. 9:49
demografska istraživanja preživjelih
 
 

REPORT OF THE
EXECUTIVE VICE PRESIDENTMelita,

Today, the Claims Conference released its Global Demographic Report on Jewish Holocaust Survivors, which summarizes demographic data of the worldwide population of survivors of Nazi persecution. 

The Global Demographic Report on Jewish Holocaust Survivors key findings: 
• There are an estimated 245,000 Jewish Holocaust survivors globally, living across more than 90 countries. Nearly half (49 percent) of all survivors reside in Israel; 18 percent reside in Western Europe and 18 percent reside in North America, with 16 percent of all survivors worldwide residing in the United States. Approximately 12 percent reside in countries of the former Soviet Union (FSU). The median age of Jewish Holocaust survivors is 86. The population of survivors at the time of this report ranges in age from 77 to over 100 years of age and are born between 1912 and 1946.The majority of Jewish Holocaust survivors (95 percent) are "child survivors" who were born between 1928 and 1946. 20 percent of Jewish Holocaust survivors are over the age of 90. This is a period of life characterized by an increased need for care and services. The majority of Jewish Holocaust survivors are female (61 percent), and only 39 percent of the population are male.
• Nearly 40 percent of survivors receive monthly payments through Claims Conference programs negotiated with Germany, while the remaining population are eligible for one-time or annual payments. Forty percent of survivors currently receive or have received, in the past year, social welfare services provided by over 300 agencies that receive grants administered by the Claims Conference. Services include homecare, food, medicine, transportation socialization and other services specific to the individual needs of survivors 
 prijevod 

Danas je Claims Conference objavila svoje Globalno demografsko izvješće o Židovima koji su preživjeli holokaust, koje sažima demografske podatke o svjetskoj populaciji preživjelih nacističkog progona. Studija otkriva da približno 245.000 preživjelih holokausta živi u više od 90 zemalja.

Ključni nalazi Globalnog demografskog izvješća o Židovima koji su preživjeli holokaust uključuju:
• Procjenjuje se da u svijetu postoji oko 245 000 Židova koji su preživjeli holokaust, a žive u više od 90 zemalja.
• Gotovo polovica (49 posto) svih preživjelih živi u Izraelu; 18 posto živi u zapadnoj Europi, a 18 posto u sjevernoj Americi, a 16 posto svih preživjelih diljem svijeta živi u Sjedinjenim Državama. Otprilike 12 posto živi u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza (FSU).
• Srednja dob Židova koji su preživjeli holokaust je 86. Populacija preživjelih u vrijeme ovog izvješća kreće se u dobi od 77 do preko 100 godina i rođeni su između 1912. i 1946. godine.
• Većina Židova koji su preživjeli holokaust (95 posto) su "preživjela djeca" koja su rođena između 1928. i 1946. godine.
• 20 posto Židova koji su preživjeli holokaust stariji su od 90 godina. Ovo je razdoblje života koje karakterizira povećana potreba za njegom i uslugama.
• Većina Židova koji su preživjeli holokaust su žene (61 posto), a samo 39 posto stanovništva su muškarci.
• Gotovo 40 posto preživjelih prima mjesečne isplate kroz programe Claims Conference dogovorene s Njemačkom, dok preostala populacija ima pravo na jednokratne ili godišnje isplate.
• Četrdeset posto preživjelih trenutno prima ili je primalo, u protekloj godini, usluge socijalne skrbi koje pruža preko 300 agencija koje primaju potpore kojima upravlja Claims Conference. Usluge uključuju kućnu njegu, hranu, lijekove, socijalizaciju u prijevozu i druge usluge specifične za individualne potrebe preživjelih..