Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.4.2024. 12:02
knjige
 
Prenosimo sa WEB stranice Židovske općine Zagreb:

KNJIGE ŽIDOVSKE OPĆINE ZAGREB

 • INTERAKTIVNA HAGAD Autor: Linda Vero Ban . Godina izdanja: 2021..
 • ANTIJUDAIZAM, ANTISEMITIZAM I HOLOKAUST U HRVATSKOJ . Autor: prof. Neven Budak, prof. Tvrtko Jakovina, prof. Hrvoje Klasić, prof. Žarko Puhovski, prof. Snježana Koren, . Godina izdanja: 2021.
 • ŽIDOVSKI ZAGREB NA HEBREJSKOM JEZIKU Autor: dr.sc. Snješka Knežević i Aleksandar Laslo, dipl.arh. Godina izdanja: 2018.
 • ZAGREBAČKA ŽIDOVSKA KUHARICA  Autor: Laila Šprajc. Godina izdanja: 2017.
 • ŽIDOVI U KRIŽEVCIMA  Autor: Renee Weisz-Maleček. Godina izdanja: 2012..
 • JEWISH ZAGREB  Autor: dr.sc. Snješka Knežević i Aleksander Laslo, arh.ing.. Godina izdanja: 2011
 • ŽIDOVSKI ZAGREB  Autor: dr.sc.Snješka Knežević i Aleksander Laslo, dipl.arh.. Godina izdanja: 2011.
 • PRIRUČNIK ZA UČENJE HEBREJSKOG JEZIKA  Autor: Laila Šprajc. Godina izdanja: 2008. 
 • SEDAM APOKRIFNIH PRIČA  Autor: Zora Dirnbach. Godina izdanja: 2008.
 • OTKRIĆA STARIH PRIČA  Autor: Marina Šprajc Petreković. Godina izdanja: 2007..
 • STUDENTI ŽIDOVI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  Autor: dr.med. Boris Blau. Godina izdanja: 2006.
 • HOLOKAUST, LJUDSKA PRAVA I OBRAZOVANJE  Grupa autora: Žarko Puhovski, Schlomit Dunkelblum Steiner, Ester Bem, julija Koš, Nataša Mataušić, Neven Budak. Godina izdanja: 2006..
 • PERAČI CRNIH KOŠULJA  Kronika novopovijesti 1990. -2000. Autor: Živko Gruden. Godina izdanja: 2001
 • THE SYNAGOGUE AND ZAGREB  Autor: Exibition catalogue of the exibition Synagogue and Zagreb in the Archeological Museum in Zagreb . Godina izdanja: 2001.
 • DVA STOLJEĆA POVIJESTI I KULTURE ŽIDOVA U ZAGREBU I HRVATSKOJ   grupa autora . Godina izdanja: 1998..