Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.4.2024. 20:18
Antisemitizam u Europi
 


Prenosimo izvadke iz članka o antisemitizmu  sa WEB stranice Europskog Židovskog kongresa

 Antisemitism in Europe today knows no difference between left or right political creed, origin or religion. A heterogeneous phenomenon, antisemitism expresses itself in the crude and age-old forms of religious antisemitism, in intolerance towards the other and extreme forms of nationalism and far-right Jew-hatred, but equally in the pernicious and ever-growing anti-Zionism of the far-left, which often relies on anti-Semitic tropes. The normalization of antisemitism on the streets, online and in mainstream society, in politics and media legitimizes and encourages acts of violence against Jewish individuals and institutions. In recent years, the most violent expressions of anti-Semitic hatred have once again risen to the point of becoming common place in Europe and beyond.

Antisemitizam u današnjoj Europi ne poznaje razliku između lijevog i desnog političkog uvjerenja, podrijetla ili vjere. Heterogena je  pojava. Antisemitizam se izražava u sirovim i starim oblicima vjerskog antisemitizma, u netoleranciji prema drugome i  u ekstremnim oblicima nacionalizma i krajnje desničarske mržnje prema Židovima, ali jednako tako i u pogubnom i stalno rastućem anticionizmu krajnje ljevice, koja se često oslanja na antisemitizam.  

Antisemitizam postaje normalan na ulicama, na internetu, u društvu, u  politici i medijima i  legitimizira i potiče nasilje protiv židovskih pojedinaca i institucija.  Posljednjih su godina ponovno  narasli  nasilni  izrazi  antisemitske mržnje  do te mjere da su postali uobičajeni  u Europi i šire.

Ovaj alarmantni dugoročni porast  svake godine antisemitskih incidenata pokazuje da je vrijeme da donositelji odluka i akteri civilnog društva udruže snage i snažno djeluju protiv antisemitizma, za sigurnost i dobrobit židovskih zajednica diljem Europe, za toleranciju i mir u društvu i za dobrobit naših budućih generacija.

Istraživanje o diskriminaciji i zločinima  iz mržnje prema Židovima  u EU-u provela  je Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) o 'Iskustvima i percepcijama antisemitizma'  U istraživanju se  opisuje kako Židovi  u  12 država članica EU-a  doživljavaju antisemitizam. 

  Izvješće ukazuje na porast razine antisemitizma:

  •   Oko 90% ispitanika smatra da antisemitizam raste u njihovoj zemlji
  •   Oko 90% također smatra da je to posebno problematično na internetu
  •   Oko 70% navodi  da su javni prostori, mediji i politika  uobičajeni izvori  antisemitizma
  •   Gotovo 30%  Židova je bilo uznemiravano
  •    Gotovo 80% ne prijavljuje ozbiljne incidente policiji ili  bilo kojem  drugom tijelu zato što osjećaju da se ništa neće promijeniti. 
  •   Više od trećine izbjegava sudjelovati u židovskim događajima ili posjećivati židovska mjesta jer se boje za svoju sigurnost i osjećaju se nesigurno.
  •  Isti je udio  onih koji  razmišljaju  o emigriranju zbog antisemitizma

Ove alarmantne brojke pokazuju da je vrijeme da se poduzme akcija protiv antisemitizma, za sigurnost i dobrobit židovskih zajednica diljem Europe i za Europu bez mržnje i predrasuda.