Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.5.2024. 9:39
Europa
 

Prenosimo 

A new survey by the Hebrew University of Jerusalem (HU) and its European Forum (EF) showed that antisemitism is increasing in Europe. Still, the residents don’t agree on the cause.
The 2024 HU-EF Barometer, spearheaded by Prof. Gisela Dachs from the EF, conducted a comprehensive survey on mutual perceptions between Israel and several European countries, including Germany, Great Britain, France, and Poland.

The survey was conducted online between February and March 2024 in Israel, Germany, the United Kingdom, France, and Poland. A total of 1,000 men and women from each country constituted a nationally representative sample of the adult population aged 18 and over. 

The perceived sources of this bigotry vary, with German respondents pointing to both the far right and Muslim migrants, while British and French respondents predominantly blame the migrants. 

Only a small minority disagreed with the statement that “Jews [in each respective country] are loyal to Israel first. The majority neither agreed nor disagreed, while more than a third affirmed the statement....


Prijevod 

Istraživanje Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu (HU) i njegovog Europskog foruma (EF) pokazalo je da antisemitizam raste u Europi. Ipak,  se ne slažu oko uzroka.

2024. HU-EF Barometar, koji je predvodila prof. Gisela Dachs , proveo je opsežno istraživanje o međusobnim percepcijama između Izraela i nekoliko europskih zemalja,

Istraživanje je provedeno online između veljače i ožujka 2024. u Izraelu, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Poljskoj. Ukupno 1000 muškaraca i žena iz svake zemlje činilo je nacionalno reprezentativan uzorak odrasle populacije u dobi od 18 i više godina. 

U Francuskoj 63%  prepoznaje antisemitizam kao trenutačni problem, dok je u Njemačkoj ta stopa 59%, a slijede Velika Britanija s 48% i Poljska s 30%.

 Izvori ove netrpeljivosti variraju, a njemački ispitanici ističu i krajnju desnicu i muslimanske migrante,....... 
Samo se mala manjina nije slagala s izjavom da su “Židovi [u svakoj pojedinačnoj zemlji] prije svega lojalni Izraelu. Većina se niti slaže niti ne slaže, dok je više od trećine potvrdilo tvrdnju.

Istraživači su rekli da njihova anketa naglašava složenost i hitnost rješavanja problema antisemitizma u suvremenoj Europi.