Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.5.2024. 12:10
Ha-Kol
 
Izašao je novi broj časopisa Ha-Kol, glasila Židovske zajednice u Hrvatskoj, za ožujak i travanj 2024. (glavna urednica Nataša Barac) Tema broja:Kibuci

Na šezdesetak stranica izvanredno uređenog i tematski aktualnog sadržaja urednica je kao glavnu temu odabrala kibuce u Izraelu jer su od pustinje svojim radom, odricanjima,borbama  i  vizijom  doprinjeli  razvoju Izraela kakav je danas. . 
Odabir ove teme je ujedno, u neku ruku, odgovor na rastući antisemitizam i negiranje prava Izraelu na postojanje.

Sadržaj:

 • Nataša Barac: Uvodnik
 • J.C.: 70. godišnjica proboja zatočenika ustaškog logora Jasenovac
 • Maša Taušan:kako spasiti ostatke židovskog groblja na Mirogoju?
 • Narcisa Potežica: Tribina kulturnog društva "Miroslav Šalom Freiberfer" posvećena Branku Poliću
 • Tena Korkut: Kameni spoticanja u sjećanje na prva tri ugledna Židova deportirana iz Karlovca
 • Nataša Barac: Kameni spoticanja za Dragu i Štefu Weinberger u Sesvetama
 • Melita Švob: Zar je već prošlo 17 godina- druženje Holokaust preživjelih u Selcima
 • J.C.:Obnova sinagoge u Koprivnici
 • Andrej Pal: Izložba " Iz riznice Židovske općine Zagreb" u Čakovcu
 • Nataša Barac: Naida-Michal Brandl: Židovi u Hrvatskoj nakon Holokausta 
 • Nataša Barac: Yoav Blum; Vodič za dane koji dolaze
 • Nataša Barac: Primo Levi: Prirodopisi
 • Nataša Barac: Dror Mušani: Mogućnost nasilja
 • Milivoj Dretar: Deganija- majka svih kibuca
 • Luciano Moše Prelević: B''H Vjerski kibuci
 • J.C.:Umjetnost u kibucu: Kibbutz Contemporary dance company
 • Maša Taušan: Žene i djeca u kibucu
 • Ivo Mišur: A.D. Gordon i religija rada kao nadahnuće za kibuce
 • Maša Taušan. Najbogatiji kibuci: Jizre+el, Maagan Mihael, Mišmar Haemek, Ein Gev 
 • J.C.: Novi kibuc nakon više od trideset godina
 • J.C.:Kibuc Ketura oživio drevnu sortu judejskih datulja
 • Nataša Barac: Kibuc zvan Buchenwald
 • F.B.: Machar, jedini kibuc u Francuskoj
 • Nataša Barac: Ma'Agan Mihael najveći kibuc u Izraelu
 • J.C.: Kibucito'' Inbar najmanji je kibuc na svijetu
 • F.B.: Preminula najstarija članica izraelskog povijesnog pokreta Kibuc
 • Srđan Matić:Rabini i kantori židovske općine Bjelovar 
 • Jaroslav Pecnik: Amedeo Modigliani: Ukleti slikar pariške boheme
 • Narcisa Potežica: In memoriam Ljerki (Leli) Budić  rođ. Jutt
 • In memoriam Richard - Roni Goldstein (1942.-2023.) 
 • Dobrovoljni prilozi