Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.6.2024. 7:59
Poziv
 

Približava se vrijeme konferencije Svjetske Federacije  židovskih preživjelih Holokausta i njihovih potomaka    WFJHSD

Kako se može vidjeti promijenjen je i  naziv organizacije i njen  logo.  Nakon mnogo diskusija  članovi  Izvršnog  odbora  (Executive board) smo  zaključili  da je potrebno  u organizaciju uključiti što više članova  slijedećih generacija  kako bi nastavili   osnovnu zadaću- očuvanje uspomene na Holokaust. Taj je prijedlog usvojen od Governing board-a na prošlogodišnjoj konferenciji u Washingtonu. 

Prilažemo poziv na skoru konferenciju koja će se održati u Kanadi  u Torontu  20-23 rujna.

Na programu su teme: Važnost edukacije i sjećanja o Holokaustu, Kako rat između Izraela i Hamasa utječe na sve generacije Židova  (intergeneracijska trauma), Što interesira treću generaciju preživjelih. Posebna pažnja je posvećena 85- godišnjici " Kindertransporta" - židovskoj djeci koja se spasila u Engleskoj za vrijeme Holokausta.

Biti će organizirane radionice, paneli,   bogati zabavni program i  tura u novi muzej Holokausta u Torontu.    Donijeti će  se odluka  o mjestu gdje će se održati  slijedeća Konferencija 2025- prijedlog je Pariz.