Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.8.2010. 13:06
Londonska konferencija Evropske organizacije osoba koje su preživjele Holokaust
 

European Association of Jewish Survivors of the Holocaust (EUAS),

organizirala je konferenciju u Londonu (13-16.8. 2010)

zajedno sa Child survivors Association of Great Britain (CSA). 

CSA je relativno nova organizacija (1990) sa oko 100 članova koja radi sa Holocaust survivors centre. Postoje i "Association of Jewish refugees" (AJR) sa izbjeglicama iz nacističke Njemačke, kojoj su priključena i "djeca" iz Kinderstransporta , a od 2006. i CSA.

CSA je publicirala nekoliko lijepih knjiga - uspomena preživjelih i mi smo ih kupili za našu priručnu biblioteku.Naslove knjiga prikazujemo na ovoj stranici, a one se mogu posuditi u našoj priručnoj biblioteci.

Konferencija se održala u Roehampton University (kampu) .Iako su smještaj i hrana bili na studentskom standardu, i bili smo prometno izolirani, mi smo odradili odličan "posao" i susreli divne stare i nove prijatelje, te odslušali vrlo interesantna predavanja:

  • Trudy Gold"The future of Holocaust education";
  • dr. Martin Stern "What determined behaviours during the  Holocaust" ( koji je pokazao i film o izbjeglicama iz Afrike;
  • Joanna Milan "China (Jewish) experience"

    Održan je konzultativni sastanak Izvršnog odbora EUAS-a pod vodstvom predsjednika Max Arpels Lezera, a materijale je pripremila sekretar EUAS-a dr.Melita Švob,  koja je podnijela i izvještaj o predavanju na Bejahadu o radu EUASa

U članstvo su primljene nove organizacije iz Beograda (Savez) i Vojvodine, a kandidat je i organizacija iz  BiH.

Posjetili smo  najstariju  sinagogu u Velikoj Britaniji (1701) Marks Sephardi Sinagogue,  uz dobrog vodiča. 

Posjetili smo Jewish Museum London, koji je obnovljen i moderniziran, priređuje tematske izložbe, predavanja, predstave, filmove, okrugle stolove, publikacije, organizira razgledavanje "židovskog Londona", ima odjele za djecu, studio za omladinu, učenje "puhanja" u šofar, vidjeli smo originalnu "mikve" , ručali u njihovom restoranu, popili kavu u  kavani  i kupovali u "shopu"...

Odslušali smo odličan koncert (harfa).

Imali smo brojne susrete sa članovima , ne samo ove organizacije, već i  "Second generation network " i  "Association of Jewish refugee" i njihovom socijalnom radnicom.

Upoznali smo  "Association of Holocaust survivors in Sweden" (Hania Rossenberg), koja je koncentrirana na edukaciju u školama (živi svjedoci) i štampanje knjiga i udžbenika.

Pomogli su podizanje Spomenika Holokaustu u Stockholmu  sa 8.600 imena žrtava Holokausta (članova obitelji osoba spašenih u Švedskoj). Imaju dobre odnose sa nacionalnim manjinama u koje spada i organizacija Roma u Švedskoj.

Slijedeća konferencija će  biti u Varšavi  od 19. do 22 kolovoza 2011. u vrijeme održavanja i Svjetske konferencije.

Za tu konferenciju EUAS treba pripremiti  pripremiti amandmane na statut EUAS-a jer organizaciju treba uskladiti sa novim prilikama u Evropskoj uniji.