Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.10.2010. 11:42
Nagrada Ani Hermanović
 

Ana

Naša Ana Hermanović je, uz sve svoje mnogobrojne dužnosti, uspjela pripremiti i svoj poster "Socijalna skrb u Židovskoj općini Zagreb-pregled" za V. Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti, koji se održao u Zadru od 22-25.rujna.

U velikoj međunarodnoj konkurenciji, Stručno povjerenstvo je odabralo poster kao najbolji na Kongresu i nagradilo Anu Hermanović.

Čestitamo Ani na ovom uspjehu, koji je rezultat njenog visokostručnog i solidnog rada, kojeg poznajemo i od ranije, iz suradnje sa CENDOM, kada je kao student Fakulteta za socijalni rad, sudjelovala u  Socijalnoj Anketi, i zatim na simpozijima o mladima, na konferenciji u Dubrovniku o ženama u Holokastu i sada u radu o židovskim doktorima u Hrvatskoj.

To je jedan od primjera kako treba pružiti priliku našim mladim stručnjacima da svoje znanje primjene na dobrobit zajednice, koja im može omogućiti i daljnje usavršavanje, jer njihov uspjeh je i afirmacija naše općine.