Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.10.2010. 15:42
Jesu li evropske židovske zajednice u opasnosti?
 

 

The Jerusalem Post

By Jpost.com Staff

The European Jewish Congress (EJC) claimed that certain European Jewish communities are in serious danger after a recent wave of anti-Semitism, according to a statement released by the organization Thursday.


Prenosimo iz "The Jerusalem Post "( 15 listopad 2010) članak

"European Jewish communities are in serious danger"                                                    

                        slobodan prijevod
Evropski Židovski kongres (EJC) je dao saopćenje da su nakon posljednjeg vala anti-Semitizma neke evropske Židovske zajednice u ozbiljnoj opasnosti .

To je saopćeno nakon posljednjeg primjera kada je katolička škola u Antwerpu organizirala "Palestinski dan" sa anti-Semitskim sadržajima i aktivnostima mladih.

Jedna takva "igra" zvala se " baci vojnike u more" u kojoj su djeca bila pozvana da bacaju replike židovskih i izraelskih vojnika u dva velika "tanka", što je bilo vrhunac organiziranja.

ECJ, koja je izabrana "umbrella" organizacija  za  predstavnika Evropskih Židova, pozvala je evropske vlade i Evropsku uniju da organiziraju kampanju protiv netolerancije i anti-Semitizma, te da podsjete građane Evrope da je "nova Evropa" nastala nakon Drugog Svjetskog rata na konceptu " Nikada više".

Brojni  su primjeri anti- Semitizma u Evropi, koje je pokazao  EJC,  kako bi privukao pažnju onih  koji donose odluke.

Drugi primjer,  na koji je ukazano, bilo  je iskustvo  koje je imala Židovska zajednica u gradu Malmo u Švedskoj.
Druženje, koje su organizirala  židovska djeca u Židovskoj zajednici,  bilo je prekinuto uzvicima " Heil Hitler" i  "Jewish pigs" (Židovske svinje)

Novo- izabrani gradonačelnik tog švedskog grada , Ilmar Reepalu,  smatra da je porast anti-Semitizma "razumljiva posljedica" Izraelsko-palestinskog sukoba i tvrdi "mi ne prihvaćamo ni cionizam ni anti-Semitizam" .

Na taj način  se izjednačuje nacionalna opredjeljenost sa rasističkom mržnjom.

U govoru o porastu anti-Semitizma, dr. Moše Kantor, predsjednik EJC, je kazao:

"Male se židovske zajednice nalaze u situaciji kada su ugrožene,  fizički, verbalno i psihološki ,  s jedne strane od  fundamentalističkih elemenata i njihovih ekstremno lijevo orijentiranih kohorta - a s druge strane  i  od krajnje desnih neo-nacista.

"Ako zajednice ne mogu dobiti zaštitu ili olakšanja od glavnih vladajućih struja , onda mi ulazimo u vrlo mračni period za Židove u Evropi-nastavio je Kantor.