Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.12.2010. 10:18
Lamed E
 

Iz novog broja časopisa za kulturu i politiku "Lamed E" broj 9, zima 2010, kojeg uređuje poznati novinar i pisac Ivan Ninić (Izrael) donosimo interesantni članak:
Anti-Semitism in Hungary
By László Molnár

Anti-Semitism reemerged in Hungary after the
transition to democracy in 1989. There is, however, a
notable difference between its earlier manifestations in the 1990s and recent developments.

Traditional anti-Semitism has resurfaced and received an institutional framework, while verbal and physical aggression against Jews and Roma has intensified.

One of the major representatives of this institutionalized ideology is the openly anti-Semitic, anti-Roma party Jobbik, which received 17 percent of the vote in the April 2010 national elections.

Jobbik's popularity and its ties to paramilitary organizations are unique in the European Union. The Jobbik-affiliated farright media is deeply embedded in the extremist circles and regularly presents anti-Semitic, racist, inciting content....

Slobodan prijevod

Anti-Semitizam se ponovno pojavio u Mađarskoj nakon demokratske tranzicije 1989.godine. Međutim, postoji jasna razlika između njegovih ranijih manifestacija u 90-tim godinama i sadašnjeg razvoja. Tradicionalni anti-Sematizam se promijenio i poprimio institucionalni okvir, dok se verbalna i fizička agresija protiv Židova i Roma intenzivirala.

Jedan od glavnih predstavnika takve institucionalne ideologije je partija "Jobbik", koja je otvoreno anti-Semitska i anti-Romska.Oni su dobili 17% glasova na nacionalnim organizacijama u travnju 2010.

Popularnost Jobbika i njegove veze s paramilitarnim organizacijama je jedinstvena u Evropskoj Uniji. Uz Jobbik su vezani ultra-desni mediji,  koji su duboko upleteni u ekstremističke krugove i regularno predstavljaju antisemitski,rasistički i huškaški sadržaj.

Više pročitajte u rubrici "Dokumentacija".