Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.12.2010. 20:03
Natječaj Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa
 

Na WEB stranici Ministarstva znanosti http://public.mzos.hr/Default.aspx objavljen je natječaj koji je od posebnog interesa za nas,  jer se radi o projektima vezanim za Holokaust.

ITF - Poziv za prijavu projekata za 2011. godinu
Rok: 1. veljače 2010.

Radna skupina za međunarodnu suradnju u području obrazovanja, sjećanja i istraživanja o Holokaustu (Task Force for International Co-operation on Holocaust Education, Remembrance an Research – ITF) raspisala je poziv za prijavu projekata za 2011. godinu.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a mogu ih podnijeti samo ustanove, a ne pojedinci.
Korisnici se moraju registrirati kako bi mogli ispuniti i predati prijedlog projekta- Poveznica za registraciju korisnika.

Rok za prijavu projekata je 1. veljače 2011. godine

Prije pisanja prijedloga projekta obavezno pročitati dokumente "Checklist for Potential Applicants" i "Guidelines for Applicants" koji se nalaze također na gore navedenim mrežnim stranicama.

Tajništvo ITF-a odgovorit će na sve upite zainteresiranih predlagatelja projekta(info@holocaust-taskforce.org)