Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.1.2011. 11:37
Novi Lamed
 

Izašao je novi broj "Lameda" godina 4,broj 2, Februar 2011, kojeg uređuje Ivan Ninić, Izrael.

Kao i u prošle četiri godine redovnog izlaženja ovog izvanrednog časopisa za povijest i kulturu, i ovaj broj donosi vrlo interesantne priloge:

Mihail Epštejn: Eros i civilizacija ( Ironija želje i kraj istorije)
Mladenka Ivanković: Logor "Sajmište"
Michael Loewy: Franz Kafka i slobodarski socijalizam
Mario Kopić: Književnost i nacionalizam
Zoran Janjić: Asanž između Kestlera i Kafke
Muharem Bazdulj: Semantički dinamit ( Jan Asman: Monoteizam i jezik nasilja)
.

Prilažemo adresu redakcije kako bi mogli kontaktirati ili eventualmno poslati svoje priloge.

Lamed

Redakcija: Ivan Nini}

Adresa: Shlomo Hamelech 6/21

42268 Netanya, Israel

Telefon: +972 9 882 61 14

e-mail:

ninic @ netvision.net.il