Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.1.2011. 0:01
Prenosimo sa WEB stranice Instituta za migracije i narodnosti
 
OKRUGLI STOL: MULTIKULTURALIZAM I KSENOFOBIJA U SUVREMENOJ EUROPI
Četvrtak, 27. siječnja 2011.
Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb

10:00-10:15 Otvorenje skupa
Pozdravna riječ Dr. sc. Marino Manin
Ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti
Luka Mađarić, dipl. iur.
Predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade RH

PRVI PANEL
MULITIKULTURALIZAM U EUROPI I SVIJETU
Moderator prof. dr. sc. Anđelko Milardović

10:15-10:30 Doc. dr. sc. Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb): Multikulturalizam bez kulture? Ideološki ratovi i pitanje identiteta
10:30-10:45 Prof. dr. sc. Milan Mesić (Filozofski fakultet, Zagreb):
Je li multikulturalizam mrtav?
10:45-11:00 Doc. dr. sc. Ankica Čakardić (Filozofski fakultet, Zagreb):
Drugost i strategije pluralizma
11:00-11:15 Prof. dr. sc. Zoran Kurelić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb):
Treba li distribuirati priznanje?
11:15-11:45 Rasprava
11:45-12:00 Stanka
12:00-12:30 Promocija knjige prof. dr. sc. Anđelka Milardovića:
Druga moderna - Fragmenti o kulturi Zapada (CPI, Zagreb, 2011.)


DRUGI PANEL
KSENOFOBIJA I ISLAMOFOBIJA U EUROPI
Moderator prof. dr. sc. Anđelko Milardović

12:30-12:45 Dr. sc. Tarik Kulenović (Institut za antropologiju, Zagreb):
Europski muslimani – Izazov ksenofobiji
12:45-13:00 Selma Čelik, dipl. nov. (Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo):
Islamski identitet - dio problema ili rješenja u Europi
13:00-13:15 Emina Bužinkić i Julija Kranjec (Centar za mirovne studije, Zagreb):
Kontekst azila i integracija azilanata
13:15-13:30 Drago Župarić-Iljić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb):
Stavovske strukture prema tražiteljima azila s osvrtom na hrvatski kontekst
13:30-13:45 Dr. sc. Zlatko Šram i dr. sc. Saša Vukić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb):
Predrasude prema nacionalnim manjinama, ksenofobija i mentalitet nacionalnog opsadnog stanja kao prediktori etnocentrizma
13:45-14:15 Rasprava

14:15-14:30 Završetak skupa
Zaključna riječ Dr. sc. Marina Perić Kaselj
Koordinatorica Foruma Instituta za migracije i narodnosti